Z życia naszej apteki


Zbiórka przeterminowanych leków

Leki, które utraciły swoją ważność oznaczoną datą na opakowaniu, zmieniają swoje właściwości. W przypadku ich użycia, mogą być groźne dla zdrowia.

W trosce o zdrowie naszych klientów, w naszej aptece prowadzimy zatem nieustającą zbiórkę przeterminowanych leków. Można je umieszczać w specjalnym kontenerze przygotowanym do tego celu i wyraźnie oznaczonym, który znajdą Państwo po wejściu po swojej lewej stronie.